Klausur Informatik (ifh1 Lös) Kl. 12

Klausur Sozialkunde Kl. 12

Klausur Physik Kl. 12

Klausur 2.+3. Fremdsprache Kl. 12

Klausur Kunst Kl. 12

Besuch im Landtag Kl. 10/4 & 10/5